Aansprakelijkheid


De Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) kan dekking geven voor de gevallen dat u

als particulier persoon aansprakelijk wordt gesteld voor schade, die door uw toedoen aan anderen werd

toegebracht. Daarbij kan het gaan om beschadiging van eigendommen. In het eerste geval kunt u denken

aan de schade die ontstaat wanneer u met een winkelwagentje een geparkeerd staande auto beschadigt.

Het tweede geval doet zich voor wanneer de eigenaar van die geparkeerde auto, tijdens de reparatie van

die auto, een andere auto moet huren om zijn werk te kunnen blijven doen.
Tal van voorbeelden zijn te noemen. Gelukkig blijft de schade vaak beperkt tot enige honderden euro’s,

soms ook echter loopt de schade op tot enige tonnen. En hierbij kunt u denken aan de (letsel-)schade die

ontstaat wanneer u als fietser een plotseling overstekend kind aanrijdt.

Hoe dan ook, de AVP is de verzekering bij uitstek die u beschermt tegen de aanspraken van derden. En

daarbij mag de premie ronduit laag genoemd worden.

Niet alles is verzekerd, want ook de AVP heeft zijn beperkingen en verschillende soorten dekking.

Laat u daarom door ons goed adviseren welke verzekering het beste bij uw persoonlijke situatie past.