AOV


U werkt hard en geniet van het inkomen dat past bij uw inspanning. Wat als u onverhoopt arbeidsongeschikt

raakt door ziekte of ongeval? Dan wilt u niet alle financiële middelen kwijtraken waar u zoveel in heeft geïnvesteerd.

Daarom is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers. Hiermee bent u zeker dat u uw

levensstijl ook na de arbeidsongeschiktheid kunt handhaven.

 

Sinds het wegvallen van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen is het met name voor ondernemers verstandig

zichzelf te verzekeren van een inkomensgarantie. De AOV keert zonodig het weggevallen inkomen uit tot maximaal

uw 67e levensjaar.

 

Het afsluiten van een AOV is niet altijd even simpel. Er bestaat de indeling in beroepsklassen die per verzekeraar kan

verschillen en invloed heeft op de premie. Wanneer u kampt met gezondheidsproblemen kunnen verzekeraars zich

terughoudend opstellen en die  terughoudende houding bij verzekeraars zien we nagenoeg altijd terug bij de uitkering.

De AOV-premie is echter wel fiscaal aftrekbaar en met de juiste verzekeraar en polis kan dit voordelig voor u uitpakken.

Laat u dus door ons adviseren of en welke vorm van de AOV voor u nuttig kan zijn.