Arbeidsongeschiktheid


U werkt hard en geniet van het inkomen dat past bij uw inspanning. Wat als u onverhoopt

arbeidsongeschikt raakt door ziekte of ongeval? Dan wilt u niet alle financiële middelen

kwijtraken waar u zoveel in heeft geïnvesteerd. Daarom is er de arbeidsongeschiktheids-

verzekering voor werknemers.Hiermee bent u zeker dat u uw levensstijl kunt handhaven.

 

Werknemers genieten enige bescherming door de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen),

maar uw inkomen wordt in alle gevallen minder zonder dat u er iets aan kunt doen. U kunt wellicht

uw levensstandaard aanpassen, maar de meeste vaste lasten moeten toch betaald worden.

 

Het afsluiten van een AOV is niet altijd even simpel. Er bestaat de indeling in beroepsklassen die

per verzekeraar kan verschillen en invloed heeft op de premie. Wanneer u kampt met gezondheids-

problemen kunnen verzekeraars zich terughoudend opstellen en die  terughoudende houding bij

verzekeraars zien we nagenoeg altijd terug bij de uitkering. De AOV-premie is wel fiscaal aftrekbaar

en met de juiste verzekeraar en polis kan dit voordelig voor u uitpakken.

Laat u dus door ons adviseren of en welke vorm van de AOV voor u nuttig kan zijn.