Over ons


De financiële diensten van Zeker Hypotheken: vooruitstrevende visie, bewezen methoden.

Betrokkenheid. Dit is het kernbegrip waarop al onze diensten zijn gefundeerd. Betrokkenheid die

verder reikt dan enkel productadvies,  die stilstaat bij de situatie van de cliënt en de constante

betrokkenheid bij ontwikkelingen in de markt. Zeker hypotheken durft zich hiermee te profileren

als voorloper op het gebied van financial coaching. Een adviesmethode waar niet het product,

maar u als cliënt centraal staat.

 

Wat is financial coaching?

Financiën staan nooit op zichzelf. Al uw financiële producten, inkomsten en uitgaven staan in relatie

tot elkaar en uiteindelijk ook tot uw welzijn. Zo impliceert de aankoop van uw woning zoveel meer dan

een enkele financiële handeling, het is onderdeel van een groter geheel, bestaande uit verzekeringen,

maandelijkse lasten, opbouwend vermogen en inkomsten. Oftewel: uw levensstandaard.

Om bovenstaande reden adviseren wij net even anders dan u gewend bent. In onze adviezen kijken

we verder dan het juiste financiële product: we koppelen producten aan elkaar, met uw uiteindelijke

financiële situatie als oogpunt.