Rechtsbijstand


Bij elk overeenkomst kan, ondanks duidelijke algemene voorwaarden van beide kanten, nogal eens ruis

voorkomen in de communicatie. In enkele gevallen wil die ruis leiden tot een conflict waar een onafhankelijke

partij over de uitkomst moet beslissen. U wilt dergelijke situaties liever vermijden, maar mochten ze zich

voordoen dan is het handig om gebruik te kunnen maken van deskundig juridisch advies en eventueel

verregaande juridische ondersteuning. Een rechtsbijstandverzekering kan u dit bieden. De rechtsbijstand-

verzekering is een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij die u bijstaat in het rechtsverkeer.

 

Een rechtsbijstandverzekering kan u 'uitbetalen' in diensten of in geld. In het eerste geval wordt u bij een

conflict bijgestaan door een, door de verzekeraar aangewezen, jurist, in het tweede geval ontvangt u geld

om zelf een advocaat te bekostigen. De wet op financieel toezicht heeft beperkingen opgelegd aan verzekeraars

die naast rechtsbijstand- verzekeringen ook andere verzekeringen aanbieden. Dit om belangenverstrengeling te

voorkomen. De juridische kwesties worden uit handen gegeven aan een zelfstandig schaderegeling kantoor.

In de praktijk zult u hier geen nadeel van ondervinden, maar u kunt er voor kiezen om u aan te sluiten bij een

gespecialiseerd rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering wilt afsluiten is het van belang dat u zich goed laat informeren en adviseren.

Zo weet u zeker dat u ook daadwerkelijk de hulp krijgt die u nodig heeft bij een rechtsgeschil.